Brede School De Paraplu stopt met haar activiteiten

Hoogkarspel 9-1-2023
 
Vanaf de start van Brede School 'De Paraplu' Hoogkarspel heeft de stuurgroep vijftien jaar tot groot plezier van leerlingen, leerkrachten, ouders en vrijwilligers vele verschillende activiteiten ontwikkeld en begeleid. 
 
In dit bestuur zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de directies van de drie basisscholen 't Skitteljacht, Het Kerspel en de Meester Spigtschool, enkele vertegenwoordigers namens genoemde scholen, Kappio peuterspeelzaal De Woelwaters, Partou KDV In de Bloei, BSO Reigersnest en de coördinator van Brede School 'De Paraplu'.
 
Dit breed gedragen bestuur heeft in het belang van de verdere ontwikkeling van het jonge kind zowel onder- als na schooltijd gezorgd voor een aantrekkelijk en verantwoord aanbod met een grote verscheidenheid aan activiteiten. 
 
Het gemeentebestuur van Drechterland heeft een  nieuwe visie ontwikkeld op het gebied van jeugd-, jongeren- en ouderenwerk. Deze sluit niet aan op de visie van onze Brede School en levert geen bijdrage aan de toekomstontwikkeling van Brede School 'De Paraplu'.
 
De voor de Brede School 'De Paraplu' beschikbare uren en haar budget zijn ontoereikend om onze Brede School goed te organiseren. Om die reden heeft de stuurgroep dan ook moeten besluiten om haar werkzaamheden per 1 januari 2023 te beëindigen.
 
Wij betreuren het dat er na vijftien jaar Brede School 'De Paraplu' een einde komt aan al onze activiteiten. Wij bedanken onze partners, ouders, kinderen en vrijwilligers voor alle mooie jaren en tomeloze inzet.
 
Stuurgroep Brede School 'De Paraplu'.

 

Wat is Brede School De Paraplu?

Brede School de Paraplu is een samenwerking tussen de Brede School partners en maatschappelijke instanties in Hoogkarspel bedoeld om de schoolgaande kinderen en hun ouders in Hoogkarspel meer kansen te bieden. Brede School de Paraplu is een samenhangend netwerk van voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. Samen met de partners en vrijwilligers organiseren wij activiteiten welke aansluiten op de visie die de Brede School uitdraagt.