Wat is? En waar staat? Brede School de Paraplu

Brede School- activiteiten kunnen onder en na schooltijd plaatsvinden. De activiteiten zijn bedoeld voor schoolgaande kinderen en hun ouders en worden uitgevoerd door vrijwilligers en maatschappelijke instanties. Er is geen specifiek gebouw aan te wijzen als Brede Schoolgebouw. De basisscholen: Het Kerspel en 't Skitteljacht zijn in accommodatie "Het Reigersnest" gehuisvest. Tevens kunt u hier small Steps kinderopvang en peuterspeelzaal De Woelwaters vinden. Sommige activiteiten die de Brede School organiseert vinden in "Het Reigersnest" plaats, andere activiteiten in de Mr. Spigt school, Brede School kantoor en activiteitenlocatie: de Paraplu, de gymzalen of bij verenigingen op locatie.

Brede School partners en maatschappelijke instanties

Brede School de Paraplu is een samenwerking tussen de Brede School partners en maatschappelijke instanties in Hoogkarspel bedoeld om de schoolgaande kinderen en hun ouders in Hoogkarspel meer kansen te bieden. Brede School de Paraplu is een samenhangend netwerk van voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. Samen met de partners en vrijwilligers organiseren wij activiteiten welke aansluiten op de visie die de Brede School uitdraagt.